Rzeczoznawca majątkowy w ujęciu nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy w ujęciu nieruchomości

1 października, 2020 0 przez Mikołaj Online

Rzeczoznawca majątkowy, poprzez szeroki zakres swoich kompetencji w dziedzinie szacowania nieruchomości, jest osobą niezwykle ważną we wszelkich przypadkach związanych z nabyciem, darowizną, bądź zbyciem określonego obiektu mieszkalnego. Czym charakteryzuje się ten zawód i jakie usługi oferuje swoim klientom?

Rzeczoznawca majątkowy – definicja zawodu

Zgodnie z polskim prawem, za rzeczoznawcę majątkowego uznaje się osobę fizyczną, która posiada niezbędne uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Zostają one nadane przez Ministra Rozwoju według następujących ustaw:

  • Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku
  • o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku

Niezbędnym wymogiem, koniecznym do zdobycia uprawnień omawianego zawodu, jest posiadanie wykształcenia wyższego oraz ukończenie studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości (lub ukończenie studiów wyższych, których program spełnia minima programowe studiów podyplomowych) z pozytywnym wynikiem. O ostatecznym uzyskaniu tytułu rzeczoznawcy majątkowego decyduje egzamin przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.

Kompetencje rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca majątkowy posiada szeroki wachlarz usług świadczonych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Rzeczoznawca majątkowy Barbara Włodarczyk, mając siedzibę w mieście Jaworzno, wykonuje wyceny nieruchomości na terenie województwa śląskiego, w ramach wykonywanego zawodu, w postaci:

  • operatu szacunkowego,
  • opinii o wartości.

Kiedy należy skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego?

Rzeczoznawca majątkowy jest osobą, do której dobrze się udać w określonych przypadkach. Są to bez wątpienia sytuacje dotyczące nabycia, zbycia bądź darowizny określonej nieruchomości, czy też zniesienia współwłasności. Ponadto rzeczoznawca majątkowy oferuje usługi pożądane w sprawach dotyczących uzyskania kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej, jako zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy lub pożyczkodawcy.

W przypadku dokonywania wyboru odpowiedniego rzeczoznawcy majątkowego należy szczególną uwagę zwrócić na dokładny numer określający uprawnienia zawodowe, nadany przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, potwierdzający jego kompetencje dotyczące wykonywanego zawodu.

0 0 votes
Daj ocenę