www.superkatowice.pl
baner frg

Trwa nabór wniosków do XXXV edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego!

12-02-2018 Redakcja
Trwa nabór wniosków do XXXV edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego!
Śląski fundusz stypendialny

Z przyjemnością informujemy, że trwa nabór wniosków do XXXV edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego. Będzie on trwał do 15 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z regulaminem ŚFS o pomoc ze środków Fundacji mogą ubiegać się studenci studiów wyższych, którzy:


osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze, średnią ocen minimum 4,5;
udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną (dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 870 zł brutto);
są zameldowani w województwie śląskim;
nie ukończyli 24 roku życia.


Serdecznie zapraszamy do składania wniosków wszystkich zainteresowanych studentów, którzy mają już zakończoną zimową sesję egzaminacyjną i spełniają wymogi określone w Regulaminie ŚFS.

Wypełnione wnioski należy przesyłać do Fundacji w terminie do 15 kwietnia 2018 r. na niżej podany adres:

Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego
ul. Cicha 20, 40-116 Katowice

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Funduszu : www.sfs.katowice.pl
NABÓR TRWA OD 15 LUTEGO DO 15 KWIETNIA 2018 ROKU.
Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze!

 

źródło: Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego

Dodaj komentarz

Najnowsze artykuły

Dołącz do nas

Nawigacja

Nasza społeczność

Katowice są super